Seuran kevätkokous 2023

10.4.2023

Seuran varsinainen kevätkokous pidetään kauden päättäjäisten yhteydessä Kaurialan koululla (osoite Brahenkatu 14, 13130 Hämeenlinna) torstaina 11.5.2023 klo 19.00. Tervetuloa!

1 Avataan kokous 

2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

7 Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi 

8 Valitaan täysi-ikäisten ja Suomessa asuvien jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. 

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat