Seuran kevätkokous 2024

22.4.2024

Seuran varsinainen kevätkokous pidetään kauden päättäjäisten yhteydessä Kaurialan koululla (osoite Brahenkatu 14, 13130 Hämeenlinna) keskiviikkona 15.5.2023 klo 19.00. Tervetuloa!

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antamalausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle jamuille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä sääntöjen 15§ puitteissa
11. Valitaan täysi-ikäisten ja Suomessa asuvien jäsenten keskuudesta hallituksen jäsenet
12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous
Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävähallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.